Metal konstruksiyaların layihələndirilməsi (liftlərin metal şaxtaları)

Metal konstruksiyalı lift şaxtalarının geniş yayılması, yüksək davamlılıq, uzun müddətli xidmət və eyni zamanda onlara istənilən formanı vermək imkanı nəticəsində baş vermişdir. Metal lift şaxtalarının tikilməsi yalnız mütəxəssislərə həvalə oluna biləcək. Liftlər üçün metal karkasların yerinə yetirilməsinin xüsusi özəlliyi dəqiq hesablama və normalardan kənara çıxmamaqdan ibarətdir, yəni şaxtanın daxilində bərkidilməsi üçün həndəsi dəqiqlik tələb olunan lift komponentləri yerləşəcək. Qaynaq bəndin keyfiyyəti, şaxtanın həndəsi dəqiqliyinin yoxlanılması, layihə sənədlərinin tələblərinə ciddi şəkildə riayət olunması bizim mütəxəssislərimizin işinin ayrılmaz elementidir. Müxtəlif çətinlik səviyyəsində olan metal karkaslı lift şaxtalarının hazırlanması (kiçik yük liftlərindən tutmuş yük qaldırma qabiliyyəti 5000 kq-a qədər olan daşıyıcı lift şaxtaları və böyük yük qaldırma qabiliyyəti olan qaldırıcı qurğular) mütəxəssislərin zəngin təcrübəsinin təsdiqləyə biləcəyi böyük ustalıqla icra olunmuş işdir.

  • Metal lift şaxtalarının əsas üstünlükləri:
  1. Yüksək davamlılıq və uzun ömürlülük;
  2. Dəmir-beton və kərpic analoqlarından fərqli olaraq daha yüngül olması;
  3. Nisbətən daha asan montaj prosesi;
  4. Sürətli qurulma;
  5. Təhlükəsizlik və etibarlılıq (istismar qaydalarına riayət olunması təqdirdə);
  6. Estetiklik;

İnşaat üçün metal konstruksiyalı lift şaxtası seçdikdə, Siz materiallar üçün minimum vəsait xərcləyəcək fundamentin tikilməsi üçün xərcləri də aşağı salmış olacaqsınız. Onu da nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, inşaat sadə, rahat və cəld olacaq və ən əsası inşaat istənilən hava şəraitində mümkündür.